Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Zarząd / Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej - 2014 - 2018

Skarbnik Powiatu
    
Bożena Rawicka
Kontakt
Telefon
33 812 62 77
Dyżury
 
 
Kompetencje Skarbnik Powiatu sprawuje bezpośredni nadzór nad Wydziałem Budżetu
i Finansów.

Do zadań Skarbnika należy:
a)prawidłowe wykonanie budżetu Powiatu,
b)wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
c)nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu Powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania,
d)zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,
e)kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych Powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
f)sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo-księgowymi Starostwa,
g)uczestniczenie w pracach Zarządu, a w razie potrzeby w obradach Rady i jej komisji z głosem doradczym,
h)wykonywanie innych zadań w zakresie określonym przez Starostę i Zarząd.
Opis  
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-10-14 10:13:32
Data utworzenia 2011-02-07
Data udostępnienia 2014-12-02 12:09:44
Osoba odpowiedzialna Halina Kopeć
Udostępnił Paweł Polczyk