Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Zarząd / Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej - 2014 - 2018

Sekretarz Powiatu
    
Halina Kopeć
Kontakt
 
 
Telefon
33 8136804
33 8124869
Dyżury
pok.101
 
 
 
Kompetencje Sekretarz Powiatu sprawuje bezpośredni nadzór nad:
- Wydziałem Organizacji i Nadzoru;
- Biurem d/s Zamówień Publicznych i Inwestycji;
- Biurem d/s Obsługi Informatycznej;
- Pełnomocnikiem Zarządu d/s Systemu Zarządzania Jakością
i Bezpieczeństwem Informacji;
- Pełnomocnikiem d/s społeczeństwa informacyjnego.

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa, a w szczególności:
a)właściwej organizacji, terminowości wykonywanych zadań,
b)nadzór nad opracowywaniem projektów aktów wewnętrznych regulujących strukturę i zasady działania Starostwa i jego komórek organizacyjnych oraz kontrola ich wykonania przez pracowników,
c)nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Zarządu ,zarządzeń Starosty oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu,
d)nadzór i koordynacja prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawionych przez Zarząd,
e)wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Starostwa w zakresie określonym w upoważnieniu Starosty,
f)zapewnienie warunków materialno-technicznych dla działalności Starostwa,
g)nadzorowanie procesu informatyzacji Starostwa, zakupów środków trwałych, remontów oraz gospodarki powierzchnią użytkową budynków wchodzących
w skład siedziby Starostwa,
h)uczestniczenie w pracach Zarządu, a w razie potrzeby w obradach Rady i jej Komisji z głosem doradczym,
i)wykonywanie czynności związanych z organizacją wyborów, konsultacji społecznych,
j)rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy wydziałami,
k)nadzór nad funkcjonowaniem i doskonaleniem systemu kontroli zarządczej,
l)wykonywanie innych zadań w zakresie określonym przez Starostę i Zarząd.
Opis  
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-10-14 10:13:32
Data utworzenia 2011-02-07
Data udostępnienia 2014-12-02 12:05:05
Osoba odpowiedzialna Andrzej Płonka
Udostępnił Paweł Polczyk