Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Symbol: OK31 12032021
2020-12-31
Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach, działający w imieniu Wojewody Śląskiego.

Przedmiot kontroli:
1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji EGiB (art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).
2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
i automatyzacja jego funkcjonowania:
a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych oraz operatów (§ 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – dalej rozporządzenie w sprawie zasobu, a także art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne),
b) stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne),
c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych (§ 7 ust. 2 pkt 3 i § 19 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
d) stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne),
e) stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów Pzgik dla obywateli (§ 7 ust. 2 pkt 7 i § 19 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie zasobu),
f) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych (§ 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu).
3. Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji z działu 710, rozdział 71012.

Termin kontroli: 01.10 – 30.11.2020 r.