Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Projekty uchwał Zarządu Powiatu W sprawie przeniesienia planu wydatków z rezerwy ogólnej i celowej budżetu powiatu bielskiego w 2020 r. 2020-06-30 09:51:49 Publikacja Jadwiga Szymlak PUZP206 29062020
Projekty uchwał Zarządu Powiatu W sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych powiatu bielskiego na 2020 r. 2020-06-30 09:51:49 Publikacja Jadwiga Szymlak PUZP207 29062020
Projekty uchwał Zarządu Powiatu W sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych bielskiego wynikających z Uchwały Nr /2020 Zarządu Powiatu... 2020-06-30 09:51:49 Publikacja Jadwiga Szymlak PUZP208 29062020
Projekty uchwał Zarządu Powiatu W sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020. 2020-06-30 09:51:49 Publikacja Jadwiga Szymlak PUZP209 29062020
Projekty uchwał Zarządu Powiatu W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego. 2020-06-30 09:51:49 Publikacja Jadwiga Szymlak PUZP210 29062020
Projekty uchwał Zarządu Powiatu W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Barbarze Adamskiej - Członkowi Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej do reprezentowania... 2020-06-30 09:37:18 Aktualizacja Jadwiga Szymlak PUZP195 29062020
Projekty uchwał Zarządu Powiatu W sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 2020-06-30 09:37:18 Aktualizacja Jadwiga Szymlak PUZP198 29062020
Projekty uchwał Zarządu Powiatu W sprawie: udzielenia Pani Katarzynie Olszynie – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej upoważnienia... 2020-06-30 09:37:18 Publikacja Jadwiga Szymlak PUZP200 29062020
Projekty uchwał Zarządu Powiatu W sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację... 2020-06-30 09:37:18 Publikacja Jadwiga Szymlak PUZP201 29062020
Projekty uchwał Zarządu Powiatu W sprawie: powierzenia Zarządowi Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego... 2020-06-30 09:37:18 Publikacja Jadwiga Szymlak PUZP202 29062020
Projekty uchwał Zarządu Powiatu W sprawie: upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej do dokonania czynności prawnych związanych z zaciągnięciem... 2020-06-30 09:37:18 Publikacja Jadwiga Szymlak PUZP203 29062020
Projekty uchwał Zarządu Powiatu W sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych powiatu bielskiego wynikających z Uchwały Nr /2020 ... 2020-06-30 09:37:18 Publikacja Jadwiga Szymlak PUZP204 29062020
Projekty uchwał Zarządu Powiatu W sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020. 2020-06-30 09:37:18 Publikacja Jadwiga Szymlak PUZP205 29062020
Projekty uchwał Zarządu Powiatu W sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 2020-06-30 09:26:52 Aktualizacja Jadwiga Szymlak PUZP189 29062020
Projekty uchwał Zarządu Powiatu W sprawie : zmian w planach finansowych jednostek budżetowych powiatu bielskiego na 2020 r. 2020-06-30 09:26:52 Aktualizacja Jadwiga Szymlak PUZP190 29062020
Projekty uchwał Zarządu Powiatu W sprawie : zmian w planach finansowych jednostek budżetowych powiatu bielskiego wynikających z Uchwały Nr /2020 ... 2020-06-30 09:26:52 Aktualizacja Jadwiga Szymlak PUZP191 29062020
Projekty uchwał Zarządu Powiatu W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z firmą ITCARD Centrum Technologii Płatniczych S.A. kolejnej umowy najmu pomieszczenia,... 2020-06-30 09:26:52 Publikacja Jadwiga Szymlak PUZP192 29062020
Projekty uchwał Zarządu Powiatu W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z Województwem Śląskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach. 2020-06-30 09:26:52 Publikacja Jadwiga Szymlak PUZP193 29062020
Projekty uchwał Zarządu Powiatu W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z Panem Janem Kwaśniak prowadzącym działalność gospodarczą pod... 2020-06-30 09:26:52 Publikacja Jadwiga Szymlak PUZP194 29062020
Projekty uchwał Zarządu Powiatu W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Barbarze Adamskiej - Członkowi Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej do reprezentowania... 2020-06-30 09:26:52 Publikacja Jadwiga Szymlak PUZP195 29062020