Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Łowiectwo Decyzja wyrażająca zgodę na przetrzymywanie (schwytanie) zwierzyny łownej (w szczególnych przypadkach). 2004-04-09 11:40:09 Publikacja Jaroslaw Jesionka Low1
Ochrona Przyrody Rejestr zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych 2004-04-09 10:12:47 Publikacja Jaroslaw Jesionka Ochprz3
Rybołówstwo Wydawanie kart wędkarskich 2004-04-09 10:12:47 Publikacja Jaroslaw Jesionka Rol4
Rolnictwo Decyzja na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej 2004-04-09 10:12:46 Publikacja Jaroslaw Jesionka Rol2
Jednostki organizacyjne Powiatowy Inspektorat Nadz. Budowlanego 2004-04-08 14:06:17 Aktualizacja Jaroslaw Jesionka JEDN030
Jednostki organizacyjne Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświat. 2004-04-08 14:06:16 Aktualizacja Jaroslaw Jesionka OM
Jednostki organizacyjne Zarząd Dróg Powiatowych 2004-04-08 14:06:16 Aktualizacja Jaroslaw Jesionka JEDN029
Kategoria: Jednostki organizacyjne Zakład Obsługi przy Starostwie Powiat. Usunięcie Jaroslaw Jesionka JEDN023
Wydziały Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki 2004-04-08 13:11:10 Publikacja Jaroslaw Jesionka BP
Ochrona Powietrza Pozwolenie zintegrowane 2004-04-08 12:25:54 Publikacja Jaroslaw Jesionka Ochpow3
Ochrona Powietrza Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 2004-04-08 12:25:53 Publikacja Jaroslaw Jesionka Ochpow2
Ochrona Powietrza Zgłoszenie instalacji nie wymagającej pozwolenia 2004-04-08 12:25:52 Publikacja Jaroslaw Jesionka Ochpow1
Uchwały Rady Powiatu Uchwała w sprawie: przekształcenia szkoły Technikum Mechaniczno-Elektrycznego dla Dorosłych w Zespole Szkół "Silesia" w Czechowicach... 2004-04-08 08:19:50 Aktualizacja Jaroslaw Jesionka U/129
Wydziały Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2004-04-07 14:55:53 Publikacja Jaroslaw Jesionka PN
Wydziały Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 2004-04-07 14:45:11 Publikacja Jaroslaw Jesionka CK
Uchwały Rady Powiatu Uchwała w sprawie: przekształcenia szkoły Technikum Mechaniczno-Elektrycznego dla Dorosłych w Zespole Szkół "Silesia" w Czechowicach... 2004-04-07 13:08:43 Publikacja Jaroslaw Jesionka U/129
Wydział Budownictwa Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu 2004-04-07 09:33:52 Publikacja Jaroslaw Jesionka Bud3
Wydział Budownictwa Uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych - w formie postanowienia 2004-04-07 09:33:51 Publikacja Jaroslaw Jesionka Bud10
Wydział Budownictwa Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę - w formie decyzji 2004-04-07 09:33:50 Publikacja Jaroslaw Jesionka Bud9
Wydział Budownictwa Uzyskanie pozwolenia na budowę - w formie decyzji 2004-04-07 09:33:49 Publikacja Jaroslaw Jesionka Bud8