Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Stowarzyszenia i Fundacje Wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla organizacji pozarządowych, działalności pożytku publicznego... 2020-07-10 09:58:36 Publikacja Jadwiga Szymlak SIF 10072020
Drogi Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4488S ul. Starowiejskich w km 2+136 w m.... 2020-07-10 09:21:55 Aktualizacja Jadwiga Szymlak PZDP 23062020
Zgłoszenia budowlane Zgłoszenia budowlane - domy jednorodzinne \ sieci 2020-07-09 16:33:21 Aktualizacja Paweł Polczyk ZB001
Ogłoszenia Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych: Szczyrk 695 2020-07-09 15:26:24 Publikacja Paweł Polczyk OGK2 09072020
Ogłoszenia Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych: Bujaków 258/1 2020-07-09 15:26:24 Publikacja Paweł Polczyk OGK3 09072020
Ogłoszenia Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych: Wilkowice 194, 195 2020-07-09 15:26:24 Publikacja Paweł Polczyk OGK4 09072020
Ogłoszenia Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych: Bystra Krakowska 2026, 643/3, 641/37, 641/35,... 2020-07-09 15:26:24 Publikacja Paweł Polczyk OGK5 09072020
Ogłoszenia Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych: Bystra Krakowska 647/9 2020-07-09 15:16:12 Publikacja Paweł Polczyk OGK1 09072020
Ogłoszenia Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych: Szczyrk 3617/1, 3617/2 2020-07-09 15:12:15 Publikacja Paweł Polczyk OGK 09072020
Projekty uchwał Zarządu Powiatu W sprawie przeniesienia planu wydatków z rezerwy ogólnej i celowej budżetu powiatu bielskiego w 2020 r. 2020-07-09 13:40:14 Aktualizacja Paweł Polczyk PUZP206 29062020
Projekty uchwał Zarządu Powiatu W sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych powiatu bielskiego na 2020 r. 2020-07-09 13:40:14 Aktualizacja Paweł Polczyk PUZP207 29062020
Projekty uchwał Zarządu Powiatu W sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych bielskiego wynikających z Uchwały Nr /2020 Zarządu Powiatu... 2020-07-09 13:40:14 Aktualizacja Paweł Polczyk PUZP208 29062020
Projekty uchwał Zarządu Powiatu W sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020. 2020-07-09 13:40:14 Aktualizacja Paweł Polczyk PUZP209 29062020
Projekty uchwał Zarządu Powiatu W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego. 2020-07-09 13:40:14 Aktualizacja Paweł Polczyk PUZP210 29062020
Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie: udzielenia podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert dotacji na realizację zadania publicznego... 2020-07-09 12:45:08 Publikacja Paweł Polczyk UZP219/2020
Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie: udzielenia podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert dotacji na realizację zadania publicznego... 2020-07-09 12:45:08 Publikacja Paweł Polczyk UZP220/2020
Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie: udzielenia podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert dotacji na realizację zadania publicznego... 2020-07-09 12:45:08 Publikacja Paweł Polczyk UZP221/2020
Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie: zgody na zbycie przez Bielskie Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej aktywa trwałego ruchomego 2020-07-09 12:45:08 Publikacja Paweł Polczyk UZP222/2020
Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie: powierzenia Zarządowi Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego... 2020-07-09 12:45:08 Publikacja Paweł Polczyk UZP223/2020
Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację... 2020-07-09 12:45:08 Publikacja Paweł Polczyk UZP224/2020