Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Ochrona Przyrody Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew na terenach gminnych 2007-05-30 11:14:43 Aktualizacja Jarosław Jesionka Ochprz1
Geologia Udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża, jeżeli obszar zamierzonej działalności nie przekroczy powierzchni... 2007-05-30 11:14:42 Aktualizacja Jarosław Jesionka Geol2
Geologia Zgłoszenie projektu prac geologicznych w celu wykorzystnia ciepła ziemi 2007-05-30 11:14:42 Aktualizacja Jarosław Jesionka Geol1
Rolnictwo Decyzja o przeznaczeniu gruntów na rekultywację 2007-05-30 11:14:42 Aktualizacja Jarosław Jesionka Rol1
Łowiectwo Decyzja wyrażająca zgodę na przetrzymywanie (schwytanie) zwierzyny łownej (w szczególnych przypadkach). 2007-05-30 11:14:41 Aktualizacja Jarosław Jesionka Low1
Geologia Decyzja zatwierdzająca projekt prac geologicznych 2007-05-30 11:14:41 Aktualizacja Jarosław Jesionka Geol5
Geologia Przekazanie dukumentacji geologicznej innej niż dokumentacja złoża, kopaliny hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska 2007-05-30 11:14:41 Aktualizacja Jarosław Jesionka Geol4
Geologia Przyjmowanie dokumentacji geologicznych: hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej 2007-05-30 11:14:41 Aktualizacja Jarosław Jesionka Geol3
Rolnictwo Decyzja na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej 2007-05-30 11:14:40 Aktualizacja Jarosław Jesionka Rol2
Spółki wodne Decyzja ustalająca świadczenia na rzecz spółki wodnej dla osoby nie będącej członkiem spółki , a odnoszącej korzyści z urządzeń... 2007-05-30 11:14:40 Aktualizacja Jarosław Jesionka GWS6
Spółki wodne Decyzja w sprawie rozwiązania spółki wodnej 2007-05-30 11:14:40 Aktualizacja Jarosław Jesionka GWS5
Spółki wodne Decyzja w sprawie zatwierdzenia statutu spółki wodnej 2007-05-30 11:14:40 Aktualizacja Jarosław Jesionka GWS4
Spółki wodne Decyzja w sprawie nieważności uchwały organu spółki , niezgodnej z prawem 2007-05-30 11:14:40 Aktualizacja Jarosław Jesionka GWS3
Łowiectwo Ustalanie czynszu dzierżawnego dla obwodów łowieckich 2007-05-30 11:14:40 Aktualizacja Jarosław Jesionka Low4
Łowiectwo Decyzja o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny łownej w przypadkach szczególnego zagrożenia przez tę zwierzynę prawidłowego... 2007-05-30 11:14:40 Aktualizacja Jarosław Jesionka Low3
Leśnictwo Decyzja o wstrzymaniu wypłaty ekwiwalentu w przypadku stwierdzenia, że uprawa leśna jest prowadzona niezgodnie z planem zalesienia,... 2007-05-30 11:14:40 Aktualizacja Jarosław Jesionka Les2
Łowiectwo Decyzja wyrażająca zgodę na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców 2007-05-30 11:14:40 Aktualizacja Jarosław Jesionka Low2
Ochrona Powietrza Pozwolenie zintegrowane 2007-05-30 11:14:39 Aktualizacja Jarosław Jesionka Ochpow3
Ochrona Powietrza Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 2007-05-30 11:14:39 Aktualizacja Jarosław Jesionka Ochpow2
Ochrona Powietrza Zgłoszenie instalacji nie wymagającej pozwolenia 2007-05-30 11:14:39 Aktualizacja Jarosław Jesionka Ochpow1