Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Projekty uchwał Zarządu Powiatu W sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych bielskiego wynikających z Uchwały Nr /2020 Zarządu Powiatu... 2020-07-09 13:40:14 Aktualizacja Paweł Polczyk PUZP208 29062020
Projekty uchwał Zarządu Powiatu W sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020. 2020-07-09 13:40:14 Aktualizacja Paweł Polczyk PUZP209 29062020
Projekty uchwał Zarządu Powiatu W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego. 2020-07-09 13:40:14 Aktualizacja Paweł Polczyk PUZP210 29062020
Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie: udzielenia podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert dotacji na realizację zadania publicznego... 2020-07-09 12:45:08 Publikacja Paweł Polczyk UZP219/2020
Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie: udzielenia podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert dotacji na realizację zadania publicznego... 2020-07-09 12:45:08 Publikacja Paweł Polczyk UZP220/2020
Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie: udzielenia podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert dotacji na realizację zadania publicznego... 2020-07-09 12:45:08 Publikacja Paweł Polczyk UZP221/2020
Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie: zgody na zbycie przez Bielskie Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej aktywa trwałego ruchomego 2020-07-09 12:45:08 Publikacja Paweł Polczyk UZP222/2020
Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie: powierzenia Zarządowi Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego... 2020-07-09 12:45:08 Publikacja Paweł Polczyk UZP223/2020
Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację... 2020-07-09 12:45:08 Publikacja Paweł Polczyk UZP224/2020
Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 2020-07-09 12:10:29 Aktualizacja Paweł Polczyk UZP211/2020
Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 2020-07-09 12:07:52 Publikacja Paweł Polczyk UZP214/2020
Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie : zmian w planach finansowych jednostek budżetowych powiatu bielskiego wynikających z Uchwały Nr 214/2020 Zarządu... 2020-07-09 12:07:52 Publikacja Paweł Polczyk UZP215/2020
Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie : zmian w planach finansowych jednostek budżetowych powiatu bielskiego na 2020r. 2020-07-09 12:07:52 Publikacja Paweł Polczyk UZP216/2020
Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego 2020-07-09 12:07:52 Publikacja Paweł Polczyk UZP217/2020
Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie: zmiany Uchwały Nr 190/2018 Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu... 2020-07-09 12:07:52 Publikacja Paweł Polczyk UZP218/2020
Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego 2020-07-09 12:01:35 Aktualizacja Paweł Polczyk UZP210/2020
Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 2020-07-09 12:01:35 Publikacja Paweł Polczyk UZP211/2020
Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie : zmian w planach finansowych jednostek budżetowych powiatu bielskiego wynikających z Uchwały Nr 211/2020 Zarządu... 2020-07-09 12:01:35 Publikacja Paweł Polczyk UZP212/2020
Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie: udzielenia Pani Annie Fajfer – Pełniącej Obowiązki Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce, pełnomocnictwa... 2020-07-09 12:01:35 Publikacja Paweł Polczyk UZP213/2020
Zgłoszenia budowlane Zgłoszenia budowlane - domy jednorodzinne \ sieci 2020-07-08 14:33:09 Aktualizacja Paweł Polczyk ZB001