Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby załatwienia spraw (formularze do pobrania) / Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Nazwa Orzeczenie o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia
Opis Orzeczenie o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia
Miejsce Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej
Informacja Tel: (33) 81-36-940
 
  Na podstawie art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych(Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, ze zm.) z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, przedłużeniu uległa ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Orzeczenie ulega przedłużeniu do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej nie do dnia wydania nowego orzeczenia.
Klauzula informacyjna dla klientów Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Administratorem danych osobowych jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej, z siedzibą przy ul. Piastowskiej 40. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi spraw związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, legitymacji i kart parkingowych na podstawie przepisu prawa tj. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz  rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.
Dostęp do danych mają podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Przewodniczącego w zakresie niezbędnym do ich realizacji oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
Zebrane dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania z wyłączeniem celów statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przyszłych roszczeń administratora danych.
Przysługuje Pani/Panu, w przypadkach określonych przepisami, prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych podanych dobrowolnie w każdym czasie. Jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kontakt  do Inspektora Ochrony Danych : iodpzon@powiat.bielsko.pl
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-01-12 08:28:14
Data utworzenia 2004-04-27
Data udostępnienia 2004-04-27 14:18:54
Osoba odpowiedzialna Dorota Kożuch
Udostępnił Paweł Polczyk