Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby ustalania prawa

Nazwa Sposoby stanowienia aktów prawnych
Opis Stanowienie aktów prawnych
  1. Rada powiatu - podejmuje uchwały, w tym stanowi akty prawa miejscowego na podstawie  i w granicach upoważnień ustawowych; wydaje powiatowe przepisy porządkowe, jeżeli jest to konieczne do ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli ochrony środowiska naturalnego , albo zapewnienia porządku, bezpieczeństwa i spokoju publicznego w sytuacji, gdy powyższe przyczyny występują na obszarze więcej niż jednej gminy. Starosta przekazuje przepisy porządkowe do wiadomości wójtom gmin (burmistrzom) powiatu oraz starostom sąsiednich powiatów następnego dnia po ich ustanowieniu.

2. Akty prawa miejscowego są publikowane w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym i wchodzą w życie po 14-dniowym  Vacatio legis, chyba że ustawa lub przepis powiatowy stanowią inaczej.

3. Zarząd Powiatu podejmuje uchwały. W sytuacjach nie cierpiących zwłoki wydaje przepisy porządkowe, jednakże podlegają one zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Powiatu. W przypadku odmowy zatwierdzenia lub w razie nie przedłożenia ich Radzie - tracą moc obowiązującą (termin utraty mocy określa Rada).

4. Starosta - wydaje zarządzenia w sprawach szczegółowych związanych z funkcjonowaniem Starostwa.

Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2005-10-12 12:18:43
Data utworzenia 2005-10-12
Data udostępnienia 2005-10-12
Osoba odpowiedzialna Halina Kopeć
Udostępnił Jarosław Jesionka