Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spis podmiotów

Jednostki organizacyjne

Nazwa "Centrum" Środowiskowy Dom Samopomocy
Adres ul. Sobieskiego 158
43-300 Bielsko-Biała
Kontakt
Telefon
(33) 812-65-06
(33) 811-81-44
Fax
(33) 812-65-06
Zadania "Centrum" Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, niewymagających stałej opieki psychiatrycznej, mającą na celu utrzymanie osoby w środowisku, zapobieganie jej instytucjonalizacji i prowadzenie szeroko rozumianej rehabilitacji.
"Centrum" posiada 120 miejsc pobytu dziennego. Celem "Centrum" jest rehabilitacja społeczna uczestników zmierzająca do ogólnego rozwoju, poprawy ich sprawności psychofizycznej, zaradności osobistej oraz przystosowania do możliwie niezależnego i samodzielnego życia w środowisku, poprzez:
- ogólne usprawnianie, udział uczestników w zajęciach rehabilitacyjno-terapeutycznych,
- rozwijanie umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego,
- przygotowanie do życia w środowisku społecznym poprzez dostęp do kultury, oświaty i rekreacji,
- prowadzenie zróżnicowanych form terapii zajęciowej w tym organizowanie terapii przez pracę,
- usprawnianie lecznicze (rehabilitacja ruchowa),
- prowadzenie poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i korzystanie z pomocy pracownika socjalnego,
- prowadzenie socjalizacji i integrowanie ze środowiskiem, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa na terenie placówki, a także w czasie organizowanych zajęć na zewnątrz.

Założone cele statutowe osiągane są poprzez realizację indywidualnych planów postępowania wspierająco - aktywizującego przy zapewnieniu wszystkim uczestnikom troski, komfortu i bezpieczeństwa.
Dyrektor Rozetta Michnik
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-10-14 10:07:23
Data utworzenia 2003-11-24
Data udostępnienia 2003-11-24 09:02:00
Osoba odpowiedzialna Mirosław Szemla
Udostępnił Paweł Polczyk