Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spis podmiotów

Jednostki organizacyjne

Nazwa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Adres 43-300 Bielsko-Biała
ul. Piastowska 40
Kontakt
Telefon
(33) 813-69-30
Fax
(33) 813-69-31
Dyrektor Katarzyna Olszyna, tel. (33) 813-69-30, pok. 202
Sekretariat - obsługa administracyjna Dorota Januszewska, tel. (33) 813-69-30, pok. 202
Główny Księgowy Helena Handzlik, tel. (33) 813-69-34, pok. 206
Dofinansowanie osobom niepełnosprawnym turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON,
Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych

Program edukacyjno-korekcyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, Program Aktywny samorząd
Agnieszka Pysz, tel. (33) 813-69-38, pok. 221

Monika Stasiak, tel. (33) 813-69-38, pok. 221
Planowanie, analizy, sprawozdawczość z zakresu pomocy społecznej, współpraca z organizacjami pozarządowymi


Odpłatność osób zobowiązanych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
Monika Bąk,            tel. (33) 813-69-39, pok. 222


Agnieszka Wojcieszek,    tel. (33) 813-69-39, pok. 222
Pomoc instytucjonalna,
(dps)
Barbara Lipowska, tel. (33) 813-69-33, pok. 205
Lidia Górkiewicz tel. (33) 813-69-33, pok. 205
Obsługa finansowa PFRON, windykacja należności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej Katarzyna Januszko,  tel. (33) 813-69-33, pok. 205
Piecza zastępcza (świadczenia, kierowanie do placówek opiekuńczo-wychowawczych) Agnieszka Kowalczyk,  tel. (33) 813-69-32, pok. 204
Realizacja zadań PFRON (bariery architektoniczne, bariery techniczne, bariery w komunikowaniu się).

Andrzej Byrski,          tel. (33) 813-69-32, pok. 204


Piecza zastępcza, świadczenia Agata Ruśniak,  tel. (33) 813-69-37, pok. 211
Łukasz Byrski,  tel. (33) 813-69-37, pok. 211
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej


Psycholog
Dorota Pasich, zastępstwo Magdalena Golicz, tel. (33) 813-69-36, pok. 210
Magdalena Pietrusiak,  tel. (33) 813-69-36, pok. 210


Gabriela Wich, zastępstwo Alicja Libionka, tel. (33) 813-69-37, pok. 211
Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej Karolina Banet, tel. (33) 813-69-35, pok. 209
Dominika Grzbiela - Pyter, tel. (33) 813-69-35, pok. 209
Eliza Budny, tel. (33) 813-69-35, pok. 209
Weronika Kocur, tel. (33) 813-69-36, pok. 210
Biuro projektu "Powiat bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego tel. (33) 813-69-37, pok. 211
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-01-04 12:00:17
Data utworzenia 2005-07-14
Data udostępnienia 2005-07-14 10:21:49
Osoba odpowiedzialna Mirosław Szemla
Udostępnił Jadwiga Szymlak