Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spis podmiotów

Jednostki organizacyjne

Nazwa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Adres 43-300 Bielsko-Biała
ul. Piastowska 40
Kontakt
Telefon
(33) 813-69-30
Fax
(33) 813-69-31
Dyrektor Katarzyna Olszyna, tel. (33) 813-69-30, pok. 202
Sekretariat - obsługa administracyjna tel. (33) 813-69-30, pok. 202
Główny Księgowy tel. (33) 813-69-34, pok. 206
Dofinansowanie osobom niepełnosprawnym turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON,
Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych

Program edukacyjno-korekcyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, Program Aktywny samorząd
tel. (33) 813-69-38, pok. 221

tel. (33) 813-69-38, pok. 221
Planowanie, analizy, sprawozdawczość z zakresu pomocy społecznej, współpraca z organizacjami pozarządowymi


Odpłatność osób zobowiązanych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
tel. (33) 813-69-39, pok. 222


tel. (33) 813-69-39, pok. 222
Pomoc instytucjonalna,
(dps)
tel. (33) 813-69-33, pok. 205
tel. (33) 813-69-33, pok. 205
Obsługa finansowa PFRON, windykacja należności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej tel. (33) 813-69-33, pok. 205
Piecza zastępcza (świadczenia, kierowanie do placówek opiekuńczo-wychowawczych) tel. (33) 813-69-32, pok. 204
Realizacja zadań PFRON (bariery architektoniczne, bariery techniczne, bariery w komunikowaniu się).

tel. (33) 813-69-32, pok. 204

Piecza zastępcza, świadczenia tel. (33) 813-69-37, pok. 211
tel. (33) 813-69-37, pok. 211
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej


Psycholog
tel. (33) 813-69-36, pok. 210
tel. (33) 813-69-36, pok. 210


tel. (33) 813-69-37, pok. 211
Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej tel. (33) 813-69-35, pok. 209
tel. (33) 813-69-35, pok. 209
tel. (33) 813-69-35, pok. 209
tel. (33) 813-69-36, pok. 210
Biuro projektu "Powiat bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego tel. (33) 813-69-37, pok. 211
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-10-14 10:13:31
Data utworzenia 2005-07-14
Data udostępnienia 2005-07-14 10:21:49
Osoba odpowiedzialna Mirosław Szemla
Udostępnił Paweł Polczyk