Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Starostwo Powiatowe Bielsko-Biała

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Zarząd
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw (formularze do pobrania)
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Sesje Rady Powiatu
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - Profil nabywcy
znacznik ozdobny Zgłoszenia budowlane
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Biuro Rzeczy Znalezionych
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Zarządzenia Starosty
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Wybory samorządowe
znacznik ozdobny Stan spraw
Inne
znacznik ozdobny Rejestry publiczne
znacznik ozdobny Dane osobowe – obowiązek informacyjny
znacznik ozdobny Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny
znacznik ozdobny Informacja dla osób niesłyszących
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Nowy system informacji o środowisku
znacznik ozdobny Internetowy system informacji o środowisku
znacznik ozdobny SIOŚ
znacznik ozdobny Obserwacje i rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
 

Treść strony

Ogłoszenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-12-14
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania, na wniosek Pani Joanny Ściborek reprezentującej spółkę AQUA S.A.,w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowanym wodociągiem pod dnem cieku Borówka na dz. nr 19/4, 19/5 i 25/3 w Landeku, powiat bielski, gmina Jasienica
2018-12-13
Zawiadomienie Dyrektora Zarzadu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Spółki Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., reprezentowanej przez Pełnomocnika – Panią Grażynę Cygan, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z terenu Stacji Paliw PKN Orlen S.A. w Buczkowicach przy ul. Bielskiej 1145, do urządzeń kanalziacyjnych AQUA S.A. Bielsko-Biała.
2018-12-12
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. , działającej poprzez Pełnomocnika Pana Władysława Mitoraja, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
- prowadzenie linii kablowej pod dnem potoku Węgierka na dz. nr 2930/1 w miejscowości Bujaków
- wykonanie fragmentu linii kablowej na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od potoku Węgierka na dz. nr 30/1
Obręb Bujaków, budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z liniami SN i nN.
2018-12-12
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek „CKiR” Orle Gniazdo Szczyrk Sp. z o.o., działającej przez Pełnomocnika Pana Pawła Rączka, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z dachów budynków oraz odwodnienia terenu utwardzonego wokół budynków na dz. nr 2659/15, 2513/11, 2659/9, 2659/10, 2659/117, 2659/12, 2659/38, 2659/21, 2659/27, 2659/39, 2659/40, 2659/24, 2659/28, 2659/23, 2659/24, 2659/22, 2659/13, 2659/16, 2659/17, 2659/18, 2783/5 obręb Szczyrk ujętych w kanalizacje deszczową poprzez projektowany wylot śr. 500mm na dz. nr 2659/15 do cieku „bez nazwy”.
2018-12-12
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych: Buczkowice 834/3
2018-12-11
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych: Hecznarowice
2018-12-10
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o udzieleniu Spółce Komandytowej „Na Wspólnej” Sp. z o.o., S.K. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do wód opadowych i roztopowych z terenu działek 1239/115, 1239/116, 1239/117, 1239/118, 1239/119, 1239/120, 1239/121, 1239/122, 1239/123 w Jaworzu w rejonie ulicy Cieszyńskiej do rowu melioracyjnego R-65 oraz na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji .
2018-12-07
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych: Wilkowice 3591/1, 3586/2
2018-12-06
Uchwała Nr 4200/II/229/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Powiat Bielski długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 3.800.000 zł
2018-12-06
Obwieszczenie Starosty Bielskiego dot. wydania decyzji nr 6/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4471 S Kęty Podlesie-Kobiernice – ul. Parkowa w Kobiernicach, w zakresie budowy chodnika dla pieszych w km 0+000 – km 0+421,80”.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 6917721 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony