Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Starostwo Powiatowe Bielsko-Biała

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Zarząd
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw (formularze do pobrania)
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Nieruchomości 2003-2008
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - Profil nabywcy
znacznik ozdobny Zgłoszenia budowlane
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Biuro Rzeczy Znalezionych
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Zarządzenia Starosty
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Wybory samorządowe 2010
znacznik ozdobny Wybory samorządowe 2014
znacznik ozdobny Stan spraw
Inne
znacznik ozdobny Rejestr zbiorów danych osobowych
znacznik ozdobny Rejestry publiczne
znacznik ozdobny Dane osobowe – obowiązek informacyjny
znacznik ozdobny Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny
znacznik ozdobny Informacja dla osób niesłyszących
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Nowy system informacji o środowisku
znacznik ozdobny Internetowy system informacji o środowisku
znacznik ozdobny SIOŚ
znacznik ozdobny Obserwacje i rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
 

Treść strony

Ogłoszenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-04-23
Obwieszczenie Starosty Bielskiego nr WB.6740.3.2.2017.WN z dnia 19.04.2018r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Bielskiego nr 5/2017 z dnia 28.06.2017r., znak: WB.6740.3.2.2017.WN o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2633S Strumień - Jasienica (obręb 0013 Rudzica, obręb 0005 Jasienica), gmina Jasienica”
2018-04-20
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Pani Barbary Lasota – Filiks i Pana Tadeusza Filiks, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z terenu dz. nr 2448/11 oraz zarurowanie rowu melioracyjnego i wykonanie wylotu kanalizacji w Jaworzu przy ul. Górskiej
2018-04-20
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Mariusza Farat działającego z upoważnienia Wójta Gminy Bestwina w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do ziemi oraz wykonanie urządzeń wodnych wciągu drogi powiatowej nr 4403S – ul. Witosa w Bestwinie – od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania z ul. Młyńską
2018-04-18
W sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Powiat w Bielsku-Białej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 349.963,00 zł.
2018-04-18
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Zbigniewa Ślusarz w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu dz. nr 442/14 i 442/20 do potoku Kamienickiego oraz na wykonanie wylotu kanalizacji przy ul. Kochanowskiego w Bielsku-Białej.
2018-04-18
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych: Rudzica 1771
2018-04-16
WS.0124.53.2018.OA - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Lucyny Wawrzecka, Pani Agnieszki Gabryś-Drąg i Państwa Renaty i Marcina Wojciechowscy o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych i wód opadowych z terenu dz. nr 1619/24, 25, 26 przy ul. Leśnej w Bielsku-Białęj do cieku wodnego b.n. w km 0+870 przy ul. Leśnej w Bielsku-Białej poprzez istniejący wylot
2018-04-16
WS.0124.52.2018.OA – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Łukasza Burzawa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „EL-PROJECT” z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 36 – Pełnomocnika spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez potok Niwka w km 1+532 w miejscowości Bielsko-Biała, linii energetycznych SN metodą przewiertu sterowanego, w ramach realizacji inwestycji pn.: „SHILOH – przyłączenie zakładu produkcyjnego – linie kablowe SN”
2018-04-16
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych: Buczkowice 1166, 1167
2018-04-16
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych: Szczyrk 2732/1

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 6264206 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony