Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Starostwo Powiatowe Bielsko-Biała

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Raport o stanie Powiatu
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Zarząd
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw (formularze do pobrania)
znacznik ozdobny Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO)
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Sesje Rady Powiatu
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - Profil nabywcy
znacznik ozdobny Zgłoszenia budowlane
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Biuro Rzeczy Znalezionych
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Zarządzenia Starosty
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Lista rzeczoznawców majątkowych
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Wybory samorządowe
znacznik ozdobny Stan spraw
Inne
znacznik ozdobny Rejestry publiczne
znacznik ozdobny Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny
znacznik ozdobny Informacja dla osób niesłyszących
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Nowy system informacji o środowisku
znacznik ozdobny Internetowy system informacji o środowisku
znacznik ozdobny SIOŚ
znacznik ozdobny Obserwacje i rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
 

Treść strony

Sposoby ustalania prawa Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Sposoby stanowienia aktów prawnych

Opis
Stanowienie aktów prawnych

 
1. Rada powiatu - podejmuje uchwały, w tym stanowi akty prawa miejscowego na podstawie  i w granicach upoważnień ustawowych; wydaje powiatowe przepisy porządkowe, jeżeli jest to konieczne do ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli ochrony środowiska naturalnego , albo zapewnienia porządku, bezpieczeństwa i spokoju publicznego w sytuacji, gdy powyższe przyczyny występują na obszarze więcej niż jednej gminy. Starosta przekazuje przepisy porządkowe do wiadomości wójtom gmin (burmistrzom) powiatu oraz starostom sąsiednich powiatów następnego dnia po ich ustanowieniu.

2. Akty prawa miejscowego są publikowane w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym i wchodzą w życie po 14-dniowym  Vacatio legis, chyba że ustawa lub przepis powiatowy stanowią inaczej.

3. Zarząd Powiatu podejmuje uchwały. W sytuacjach nie cierpiących zwłoki wydaje przepisy porządkowe, jednakże podlegają one zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Powiatu. W przypadku odmowy zatwierdzenia lub w razie nie przedłożenia ich Radzie - tracą moc obowiązującą (termin utraty mocy określa Rada).

4. Starosta - wydaje zarządzenia w sprawach szczegółowych związanych z funkcjonowaniem Starostwa.

Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 12 października 2005
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 8336287 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony