Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Starostwo Powiatowe Bielsko-Biała

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Zarząd
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw (formularze do pobrania)
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Sesje Rady Powiatu
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - Profil nabywcy
znacznik ozdobny Zgłoszenia budowlane
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Biuro Rzeczy Znalezionych
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Zarządzenia Starosty
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Wybory samorządowe
znacznik ozdobny Stan spraw
Inne
znacznik ozdobny Rejestry publiczne
znacznik ozdobny Dane osobowe – obowiązek informacyjny
znacznik ozdobny Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny
znacznik ozdobny Informacja dla osób niesłyszących
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Nowy system informacji o środowisku
znacznik ozdobny Internetowy system informacji o środowisku
znacznik ozdobny SIOŚ
znacznik ozdobny Obserwacje i rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
 

Treść strony

Zamówienia publiczne - Profil nabywcy Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-12-05 Symbol:  OBZ 05122018
Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 3 800 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
2018-11-23 Symbol:  OBZ 23112018
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r., Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017r., poz. 1481 z zm.) w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2022r.
2018-10-31 Symbol:  OBZ 31102018
Dostawa wyposażenia warsztatów gastronomicznych w ramach realizacji projektu pn.: „Kompetentni zawodowi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Priorytetu XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT
2018-10-26 Symbol:  OBZ 26102018
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Bielskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego
2018-10-17 Symbol:  OBZ 17102018
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania” w ramach realizacji projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.
2018-10-12 Symbol:  OBZ 12102018
Modernizacja pomieszczeń przyziemia w Zespole Szkół Specjalnych nr 4, Czechowice-Dziedzice ul. Nad Białką 1e
2018-09-07 Symbol:  OBZ 07092018
Dostawa wyposażenia warsztatów szkolnych w ramach realizacji projektu pn.: „Kompetentni zawodowi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Priorytetu XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT
2018-09-04 Symbol:  PZDP 04092018
Realizacja zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego w latach: 2018-2021
2018-09-03 Symbol:  PBZ 03092018
Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych i szkolenia” w ramach realizacji projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych
2018-08-23 Symbol:  OBZ 23082018
Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez zajęcia dodatkowe z fizjoterapeutami, rehabilitantami, psychologami, logopedami, neurologopedami oraz pedagogami w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach
2018-08-14 Symbol:  OBZ 14082018
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pn.: „Kompetentni zawodowi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Priorytetu XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT
2018-07-12 Symbol:  PZDP 12072018
Remont drogi powiatowej 4412S ul. Fałata w Bystrej
2018-06-15 Symbol:  PZDP 15062018
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 4477S Czaniec - Bukowiec - Porąbka w gminie Porąbka”
2018-06-05 Symbol:  PZDP 05062018
Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej DP4417S Świętoszówka – Bielsko-Biała w m. Jasienica
2018-05-30 Symbol:  PZDP 30052018
Przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 4431S, ul. Rolników w km 4+000 oraz 4+395

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 6917780 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony