Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Starostwo Powiatowe Bielsko-Biała

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Zarząd
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw (formularze do pobrania)
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Nieruchomości 2003-2008
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - Profil nabywcy
znacznik ozdobny Zgłoszenia budowlane
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Biuro Rzeczy Znalezionych
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Zarządzenia Starosty
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Wybory samorządowe 2010
znacznik ozdobny Wybory samorządowe 2014
znacznik ozdobny Stan spraw
Inne
znacznik ozdobny Rejestr zbiorów danych osobowych
znacznik ozdobny Rejestry publiczne
znacznik ozdobny Dane osobowe – obowiązek informacyjny
znacznik ozdobny Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny
znacznik ozdobny Informacja dla osób niesłyszących
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Nowy system informacji o środowisku
znacznik ozdobny Internetowy system informacji o środowisku
znacznik ozdobny SIOŚ
znacznik ozdobny Obserwacje i rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
 

Treść strony

Zamówienia publiczne - Profil nabywcy Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-04-24 Symbol:  OBZ 24042018
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania” w ramach realizacji projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych
2018-04-20 Symbol:  PZDP1 20042018
Remont drogi powiatowej 4420S Rudzica – Roztropice - Grodziec w km 7+605 – 8 + 337
2018-04-20 Symbol:  PZDP 20042018
Przebudowa drogi powiatowej 4431S Zabrzeg - Ligota ul. Długa, w km od 2+971 do 3+708
2018-04-17 Symbol:  OBZ 17042018
Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach ul. Marii Konopnickiej 9
2018-04-16 Symbol:  OBZ 16042018
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – „Dom Kultury” w Czechowicach – Dziedzicach, ul. Nad Białką 1c.
2018-03-22 Symbol:  PZDP 22032018
Przebudowa drogi powiatowej 4426S ul. Bronowska i ul. Czyża w gminie Czechowice-Dziedzice
2018-03-14 Symbol:  PZDP 14032018
Przebudowa drogi powiatowej 4484S ul. Przecznia w Kozach
2018-02-16 Symbol:  PZDP 16022018
Przebudowa drogi powiatowej 4426S ul. Bronowska i ul. Czyża w gminie Czechowice-Dziedzice
2018-01-25 Symbol:  PBZ 25012018
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
2018-01-18 Symbol:  PZDP 18012018
Rozbudowa drogi powiatowej 2633S Strumień - Jasienica
2018-01-04 Symbol:  OBZ 04012018
Wykonanie modernizacji i aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków/rejestru cen i wartości nieruchomości (EGiB/RCiWN), bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 – 1:5000 (BDOT500), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) wraz z przetworzeniem do postaci dokumentów elektronicznych materiałów zasobu PZGiK, w tym wykonanie archiwizacji, geolokalizacji i utworzenie metadanych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” realizowanego w ramach osi priorytetowej II. Cyfrowe Śląskie dla działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2018-01-03 Symbol:  OBZ 03012018
Dostawa i montaż sprzętu stanowiącego wyposażenie warsztatów szkolnych do praktycznej nauki zawodu w ramach inwestycji pn.: „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego segmentu basenu przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. S. Staszica na warsztaty szkolne dla uczniów w ramach realizacji projektu pn.: „Twój zawód - Twoja przyszłość. Rozwój kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Bielskiego” realizowanego w ramach osi priorytetowej XII. Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”
2017-12-22 Symbol:  OBZ 22122017
„Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 oraz wymiana instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40” realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj
2017-12-20 Symbol:  PZDP 20122017
Przebudowa drogi powiatowej nr 7409S ul. Witosa w Kozach
2017-12-19 Symbol:  OBZ 19122017
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pn.: „Kluczowi cyfrowi” realizowanego w ramach Poddziałania 11.1.4 „Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego” w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 6264290 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony