Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Starostwo Powiatowe Bielsko-Biała

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Raport o stanie Powiatu
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Zarząd
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw (formularze do pobrania)
znacznik ozdobny Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO)
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Sesje Rady Powiatu
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - Profil nabywcy
znacznik ozdobny Zgłoszenia budowlane
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Biuro Rzeczy Znalezionych
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Zarządzenia Starosty
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Lista rzeczoznawców majątkowych
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Wybory samorządowe
znacznik ozdobny Stan spraw
Inne
znacznik ozdobny Rejestry publiczne
znacznik ozdobny Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny
znacznik ozdobny Informacja dla osób niesłyszących
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Nowy system informacji o środowisku
znacznik ozdobny Internetowy system informacji o środowisku
znacznik ozdobny SIOŚ
znacznik ozdobny Obserwacje i rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
 

Treść strony

Sposoby załatwienia spraw (formularze do pobrania) Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Zadania Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Wyrażanie zgody na korzystanie z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub powiatu bielskiego w związku z realizacją inwestycji
Zwroty wywłaszczonych nieruchomości
Ustalanie i wypłata odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, które w dniu 31.12.1998r. nie stanowiły własności Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a z dniem 01.01.1999r. stały się z mocy prawa ich własnością - w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody.
Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę
Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu (podziału budynku na lokale)
Uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych - w formie postanowienia
Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę - w formie decyzji
Uzyskanie pozwolenia na budowę\zmiana pozwolenia - w formie decyzji.
Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości podczas robót budowlanych
Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji - pozwolenia na budowę (w formie decyzji)
Przeniesienie decyzji - pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby
Pozwolenie zintegrowane
Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Zgłoszenie instalacji nie wymagającej pozwolenia
Dokonanie wpisu lub wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego
Decyzja na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej lub decyzja o naliczenie opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej


Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »

Licznik odwiedzin: 8335965 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony