Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Starostwo Powiatowe Bielsko-Biała

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Zarząd
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw (formularze do pobrania)
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Nieruchomości 2003-2008
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - Profil nabywcy
znacznik ozdobny Zgłoszenia budowlane
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Biuro Rzeczy Znalezionych
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Zarządzenia Starosty
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Wybory samorządowe 2010
znacznik ozdobny Wybory samorządowe 2014
znacznik ozdobny Stan spraw
Inne
znacznik ozdobny Rejestr zbiorów danych osobowych
znacznik ozdobny Rejestry publiczne
znacznik ozdobny Dane osobowe – obowiązek informacyjny
znacznik ozdobny Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny
znacznik ozdobny Informacja dla osób niesłyszących
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Nowy system informacji o środowisku
znacznik ozdobny Internetowy system informacji o środowisku
znacznik ozdobny SIOŚ
znacznik ozdobny Obserwacje i rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
 

Treść strony

Uchwały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-04-23 Symbol:  UV/54/337/18
W sprawie: zmiany Uchwały Nr V/49/306/17 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późniejszymi zmianami
2018-04-23 Symbol:  UV/54/336/18
W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr V/49/305/17 z dnia 28 grudnia 2017r. z późniejszymi zmianami
2018-04-23 Symbol:  UV/54/335/18
W sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie akcji należących do Powiatu Bielskiego na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, w drodze darowizny.
2018-04-23 Symbol:  UV/54/334/18
W sprawie: przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.
2018-04-23 Symbol:  UV/54/333/18
W sprawie:przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu sorbentu oraz dofinansowanie zadania inwestycyjnego dot. zakupu samochodu operacyjnego typu bus.
2018-04-23 Symbol:  UV/53/332/18
W sprawie: zmiany Uchwały Nr V/49/306/17 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późniejszymi zmianami
2018-04-23 Symbol:  UV/53/331/18
W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr V/49/305/17 z dnia 28 grudnia 2017r. z późniejszymi zmianami
2018-04-19 Symbol:  UZP110/2018
W sprawie: dofinansowania form doskonalenia zawodowego w roku 2018 nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Bielski.
2018-04-19 Symbol:  UZP109/2018
W sprawie: zmiany składu osobowego Zespołu do spraw zamówień publicznych dla Projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”
2018-04-19 Symbol:  UZP108/2018
W sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bielskiego, położonych w gminie Czechowice-Dziedzice
2018-04-19 Symbol:  UZP107/2018
W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu pomiędzy Zespołem Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach a Marzeną Laskowską oraz udzielenia Pani Magdalenie Sobieskiej-Leśniak – Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach upoważnienia do zawarcia umowy najmu
2018-04-19 Symbol:  UZP106/2018
W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego
2018-04-19 Symbol:  UZP105/2018
W sprawie : zmian w planach finansowych jednostek budżetowych powiatu bielskiego na 2018r.
2018-04-19 Symbol:  UZP104/2018
W sprawie : zmian w uchwale budżetowej na 2018r.
2018-04-19 Symbol:  UZP103/2018
W sprawie : zmian w planach finansowych jednostek budżetowych powiatu bielskiego wynikających z Uchwały Nr 102 /2018 Zarządu Powiatu z dnia 29 marca 2018r w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018r.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 6264236 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony