Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Starostwo Powiatowe Bielsko-Biała

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Zarząd
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw (formularze do pobrania)
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Nieruchomości 2003-2008
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - Profil nabywcy
znacznik ozdobny Zgłoszenia budowlane
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Biuro Rzeczy Znalezionych
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Zarządzenia Starosty
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Wybory samorządowe 2010
znacznik ozdobny Wybory samorządowe 2014
znacznik ozdobny Stan spraw
Inne
znacznik ozdobny Rejestry publiczne
znacznik ozdobny Dane osobowe – obowiązek informacyjny
znacznik ozdobny Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny
znacznik ozdobny Informacja dla osób niesłyszących
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Nowy system informacji o środowisku
znacznik ozdobny Internetowy system informacji o środowisku
znacznik ozdobny SIOŚ
znacznik ozdobny Obserwacje i rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
 

Treść strony

Uchwały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-06-21 Symbol:  PURP142 21062018
W sprawie : zmiany uchwały nr V/2/8/14 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Bielskiego.
2018-06-21 Symbol:  PURP141 21062018
W sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 23 maja 2018 r. na Starostę Bielskiego oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej
2018-06-21 Symbol:  PURP140 21062018
W sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 14 maja 2018 r. na Starostę Bielskiego
2018-06-21 Symbol:  PURP139 21062018
W sprawie: powierzenia Gminie Porąbka zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi
2018-06-20 Symbol:  UZP218/2018
W sprawie : zmian w planach finansowych jednostek budżetowych powiatu bielskiego na 2018r.
2018-06-20 Symbol:  UZP217/2018
W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Płonce – Staroście Bielskiemu do reprezentowania Powiatu Bielskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKS w Bielsku-Białej S.A.w dniu 06 czerwca 2018r.
2018-06-20 Symbol:  UZP216/2018
W sprawie : zmian w planach finansowych jednostek budżetowych powiatu bielskiego wynikających z Uchwały Nr 215/2018 Zarządu Powiatu z dnia 04 czerwca 2018r w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018r.
2018-06-20 Symbol:  UZP215/2018
W sprawie : zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.
2018-06-20 Symbol:  UZP214/2018
W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Grzegorzowi Szetyńskiemu Wicestaroście Bielskiemu do reprezentowania Powiatu Bielskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, w dniu 15 czerwca 2018r.
2018-06-20 Symbol:  UZP213/2018
W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Stanisławowi Pięcie – Członkowi Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej do reprezentowania Powiatu Bielskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Nad Białką 25, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2018r.
2018-06-20 Symbol:  UZP212/2018
W sprawie: zgody na zbycie przez Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej aktywa trwałego ruchomego
2018-06-20 Symbol:  UZP211/2018
W sprawie: wydania opinii dotyczącej pozbawienia odcinka dł. 650 m drogi powiatowej 2682 S ul. Dworcowej w Wiśle kategorii drogi powiatowej celem zaliczenia jej przez właściwy organ do kategorii dróg gminnych oraz wyłączenia z użytkowania odcinka dł. 360 m ul. Dworcowej
2018-06-20 Symbol:  UZP210/2018
W sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzania konsultacji społecznych odnośnie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/50/315/18 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Bielskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018-06-14 Symbol:  UZP209/2018
W sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzania konsultacji społecznych odnośnie projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Bielski, a niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2018-06-14 Symbol:  UZP208/2018
W sprawie: powołania Komisji do odbioru zadania p.n. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 7409S ul. Witosa w Kozach”.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 6397683 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony