Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Starostwo Powiatowe Bielsko-Biała

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Zarząd
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw (formularze do pobrania)
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Sesje Rady Powiatu
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - Profil nabywcy
znacznik ozdobny Zgłoszenia budowlane
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Biuro Rzeczy Znalezionych
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Zarządzenia Starosty
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Wybory samorządowe
znacznik ozdobny Stan spraw
Inne
znacznik ozdobny Rejestry publiczne
znacznik ozdobny Dane osobowe – obowiązek informacyjny
znacznik ozdobny Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny
znacznik ozdobny Informacja dla osób niesłyszących
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Nowy system informacji o środowisku
znacznik ozdobny Internetowy system informacji o środowisku
znacznik ozdobny SIOŚ
znacznik ozdobny Obserwacje i rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
 

Treść strony

Uchwały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-12-14 Symbol:  UZP436/2018
W sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 3 800 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” oraz określenie jej składu osobowego.
2018-12-14 Symbol:  UZP435/2018
W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Bielskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku
2018-12-14 Symbol:  UZP434/2018
W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Bielskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku
2018-12-14 Symbol:  UZP433/2018
W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Bielskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku
2018-12-14 Symbol:  UZP432/2018
W sprawie : zmian w planach finansowych jednostek budżetowych powiatu bielskiego na 2018r.
2018-12-14 Symbol:  UZP431/2018
W sprawie : zmian w uchwale budżetowej na 2018r.
2018-12-14 Symbol:  UZP430/2018
W sprawie : zmian w planach finansowych jednostek budżetowych powiatu bielskiego wynikających z Uchwały Nr 429 /2018 Zarządu Powiatu z dnia 30 listopada 2018r w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018r.
2018-12-14 Symbol:  UZP429/2018
W sprawie : zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.
2018-12-14 Symbol:  UZP428/2018
W sprawie wyznaczenia przedstawiciela Powiatu Bielskiego do Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego
2018-12-14 Symbol:  UZP427/2018
W sprawie: powołania Komisji do odbioru zadania p.n. „Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4426S,ul. Bielska w miejscowości Ligota – obiekt w km 7+075 nad Kanałem Ligockim”.”
2018-12-14 Symbol:  UZP426/2018
W sprawie: uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach
2018-12-14 Symbol:  UZP425/2018
W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Bielskiego w roku 2019 w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - polegającego na świadczeniu usług o charakterze zdrowotnym w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych wśród uczestniczek i uczestników projektu „Powiat bielski – Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz powołania Komisji Konkursowej
2018-12-14 Symbol:  UZP424/2018
W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Bielskiego w roku 2019 w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - polegającego na zapewnieniu transportu, w tym specjalistycznego w celu wspierania procesu zapobiegania wykluczeniu społecznemu uczestniczek i uczestników projektu „Powiat bielski – Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do miejsc wdrażania form wsparcia oraz powołania Komisji Konkursowej
2018-12-14 Symbol:  UZP423/2018
W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Bielskiego w roku 2019 w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - polegającego na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla uczestniczek i uczestników projektu „Powiat bielski – Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz powołania Komisji Konkursowej
2018-12-14 Symbol:  UZP422/2018
W sprawie : powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela z Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach–Dziedzicach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 6917999 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony