Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Starostwo Powiatowe Bielsko-Biała

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Zarząd
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw (formularze do pobrania)
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Nieruchomości 2003-2008
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - Profil nabywcy
znacznik ozdobny Zgłoszenia budowlane
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Biuro Rzeczy Znalezionych
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Zarządzenia Starosty
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Wybory samorządowe 2010
znacznik ozdobny Wybory samorządowe 2014
znacznik ozdobny Stan spraw
Inne
znacznik ozdobny Rejestr zbiorów danych osobowych
znacznik ozdobny Dane osobowe – obowiązek informacyjny
znacznik ozdobny Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny
znacznik ozdobny Informacja dla osób niesłyszących
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Nowy system informacji o środowisku
znacznik ozdobny Internetowy system informacji o środowisku
znacznik ozdobny SIOŚ
znacznik ozdobny Obserwacje i rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
 

Treść strony

Uchwały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-01-16 Symbol:  PURP097 16012018
W sprawie:zmiany Uchwały Nr V/37/239/17 Rady Powiatu w Bielsku - Białej z dnia 30 marca 2017r.w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Bielskiego, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2018-01-16 Symbol:  PURP096 16012018
W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr V/49/305/17 z dnia 28 grudnia 2017r.
2018-01-16 Symbol:  PURP095 16012018
W sprawie: powierzenia Gminie Czechowice-Dziedzice realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy
2018-01-16 Symbol:  PURP094 16012018
W sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Bielsku-Białej na 2018 r.
2018-01-16 Symbol:  PURP093 16012018
W sprawie: delegowania Radnych Rady Powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
2018-01-16 Symbol:  PURP092 16012018
W sprawie: zmiany Statutu Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej
2018-01-16 Symbol:  PURP091 16012018
W sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Bielskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018-01-16 Symbol:  PURP090 16012018
W sprawie: zmiany Uchwały Nr V/49/306/17 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późniejszymi zmianami
2018-01-16 Symbol:  PURP089 16012018
W sprawie: przyjęcia raportu z realizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Bielskiego za lata 2013-2015.
2018-01-16 Symbol:  PURP088 16012018
W sprawie: przyjęcia aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Bielskiego”
2017-12-29 Symbol:  UZP511/2017
W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokalu pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach- Dziedzicach a Stowarzyszeniem Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” w Czechowicach-Dziedzicach oraz udzielenia Panu Bogdanowi Szary – Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach upoważnienia do zawarcia umowy.
2017-12-29 Symbol:  UZP510/2017
W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatowym Zespołem Placówek-Szkołą Mistrzostwa Sportowego Szczyrk z siedzibą w Buczkowicach a Panem Adamem Klisiem działającym pod firmą MEDIO-PRESS Adam Kliś na umieszczenie urządzenia reklamowo-informacyjnego oraz udzielenia Panu Jarosławowi Koniorowi – Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Placówek-Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk upoważnienia do zawarcia umowy.
2017-12-29 Symbol:  UZP509/2017
W sprawie : zmian w planach finansowych jednostek budżetowych powiatu bielskiego na 2017r.
2017-12-29 Symbol:  UZP508/2017
W sprawie : zmian w uchwale budżetowej na 2017r.
2017-12-29 Symbol:  UZP507/2017
W sprawie : zmian w planach finansowych jednostek budżetowych powiatu bielskiego wynikających z Uchwały Nr 506/2017 Zarządu Powiatu z dnia 21 grudnia 2017r w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017r

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 6056433 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony